Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 17/11 (cập nhật)

By on 17/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 17/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1232

Mục tiêu 1218

Dừng lỗ 1240

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 17/11

Pivot 1226.69

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1227 SL: 1218 TP: 1238

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1231 – 1239 – 1242

Mức hỗ trợ: 1219 – 1214 – 1208

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login