Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 16/11 (cập nhật)

By on 16/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 16/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1234

Mục tiêu 1218

Dừng lỗ 1242

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 16/11

Pivot 1226.19

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1226.19 SL: 1209.00 TP: 1245.00

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1233.62 – 1238.85 – 1246.28

Mức hỗ trợ: 1220.96 – 1213.53 – 1208.30

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login