Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 15/11 (cập nhật)

By on 15/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 15/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1227

Mục tiêu 1206

Dừng lỗ 1238

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 15/11

Pivot 1221.13

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1221.00 SL: 1209.00 TP: 1240.00

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1230.85 – 1240.83 – 1250.55

Mức hỗ trợ: 1211.15 – 1201.43 – 1191.45

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login