Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 1/12 (cập nhật)

By on 01/12/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 1/12

Pivot 1167.38

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1169 SL: 1174 TP: 1156

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1179 – 1188 – 1203

Mức hỗ trợ: 1162 – 1155 – 1141

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login