Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 10/11 (cập nhật)

By on 10/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 10/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1287

Mục tiêu 1268

Dừng lỗ 1296

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 10/11

Pivot 1286.50

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1282 SL: 1277 TP: 1297

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1294 – 1317 – 1331

Mức hỗ trợ: 1279 – 1257 – 1251

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login