Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 02/02 (cập nhật)

By on 02/02/2017

VNINVEST- Chiến lược giao dịch vàng ngày 02/02

Pivot: 1212.66

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1213 SL: 1223 TP: 1202

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1213 – 1221 – 1230

Mức hỗ trợ: 1206 – 1200– 1197

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login