Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 7/10 (cập nhật)

By on 07/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 7/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1258

Mục tiêu 1236

Dừng lỗ 1269

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 7/10

Pivot: 1257.77

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1263 SL: 1268 TP: 1246

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1265 – 1274 – 1285

Mức hỗ trợ: 1246 – 1238 – 1226

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login