Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 6/10 (cập nhật)

By on 06/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 6/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1272

Mục tiêu 1257

Dừng lỗ 1280

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 6/10

Pivot: 1267.49

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1268 SL: 1277 TP: 1254

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1276 – 1283 – 1289

Mức hỗ trợ: 1260 – 1253 – 1244

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login