Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 5/10 (cập nhật)

By on 05/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 5/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1277

Mục tiêu 1257

Dừng lỗ 12/87

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 5/10

Pivot: 1310.79

Pivot: 1272.43

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1276 SL: 1284 TP: 1256

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1282 – 1294 – 1305

Mức hỗ trợ: 1252 – 1236 – 1206

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login