Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 4/10 (cập nhật)

By on 04/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 4/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1315

Mục tiêu 1302

Dừng lỗ 1332

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 4/10

Pivot: 1310.79

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1307 SL: 1297 TP: 1317

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1317 – 1327 – 1334

Mức hỗ trợ: 1307 – 1303 – 1297

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login