Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 31/8 (cập nhật)

By on 31/08/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 31/08

Pivot 1313.53

Chiến lược giao dịch:

Buy : 1312    SL :1307   TP: 1320

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1321 – 1331 – 1337

Mức hỗ trợ:      1305 – 1300 – 1289

Chiến lược giao dịch Vàng của Eximbank ngày 31/08

Pivot 1313.53

Chiến lược giao dịch:

Buy : 1312 SL :1307 TP: 1320

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1321 – 1331 – 1337

Mức hỗ trợ: 1305 – 1300 – 1289

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login