Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 3/10 (cập nhật)

By on 03/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 3/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1320

Mục tiêu 1306

Dừng lỗ 1327

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 3/10

Pivot: 1318.46

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1306-1311 SL: 1298 TP: 1324

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1324 – 1334 – 1339

Mức hỗ trợ: 1310 – 1304 – 1294

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login