Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 30/8 (cập nhật)

By on 30/08/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 30/08

Pivot 1321.01

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1317 – 1315 SL: 1310 TP: 1325

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1337.35 – 1331.14 – 1327.22

Mức hỗ trợ: 1306.96– 1310.88 – 1317.09

Chiến lược giao dịch Vàng của Eximbank ngày 30/08

Chiến lược giao dịch:

Bán: 1324

Mục tiêu: 1310

Dừng lỗ: 1331

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login