Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 29/9 (cập nhật)

By on 29/09/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 29/9

Chiến lược giao dịch:

Bán 1325

Mục tiêu 1312

Dừng lỗ 1332

 

 

 

 

 

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 29/9

Pivot: 1324.18

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1323 SL: 1319 TP: 1330

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1326 – 1331 – 1336

Mức hỗ trợ: 1317 – 1312 – 1307

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login