Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 29/8 (cập nhật)

By on 29/08/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 29/08

Pivot 1316.87

Chiến lược giao dịch:

Buy limit: 1305 SL :1298 TP: 1315

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1327 – 1337 – 1351

Mức hỗ trợ: 1311 – 1301 – 1288

Chiến lược giao dịch Vàng của Eximbank ngày 29/08

Chiến lược giao dịch:

Bán: 1324

Mục tiêu: 1310

Dừng lỗ: 1331

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login