Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 28/10 (cập nhật)

By on 28/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 28/10

Chiến lược giao dịch:

Mua 1264

Mục tiêu 1276

Dừng lỗ 1258

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 28/10

Pivot: 1270.00

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1271 SL: 1275 TP: 1264

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1271 – 1275 – 1286

Mức hỗ trợ: 1268 – 1263 – 1260

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login