Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 27/10 (cập nhật)

By on 27/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 27/10

Chiến lược giao dịch:

Mua 1264

Mục tiêu 1276

Dừng lỗ 1258

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 27/10

Pivot: 1269.22

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1270 – 1272 SL: 1275 TP: 1260

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1285.59–1280.95– 1273.86

Mức hỗ trợ: 1250.40– 1257.49– 1262.1

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login