Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 26/10 (cập nhật)

By on 26/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 26/10

Chiến lược giao dịch:

Mua 1269

Mục tiêu 1280

Dừng lỗ 1263

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 26/10

Pivot: 1270.74

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1270 – 1268 SL: 1265 TP: 1280

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1294.06–1285.29– 1279.51

Mức hỗ trợ: 1250.41– 1256.19– 1264.96

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login