Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 25/10 (cập nhật)

By on 25/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 25/10

Chiến lược giao dịch:

Mua 1263

Mục tiêu 1274

Dừng lỗ 1257

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 25/10

Pivot 1265.38

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1268 – 1270 SL: 1275 TP: 1260

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1282.04 – 1276.88 – 1270.54

Mức hỗ trợ: 1247.54 – 1253.88 – 1259.04

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login