Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 24/8 (cập nhật)

By on 24/08/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 24/08

Pivot 1338.70

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1335 SL: 1330 TP: 1342

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1342 – 1348 – 1352

Mức hỗ trợ: 1333 – 1329 – 1324

Chiến lược giao dịch Vàng của Eximbank ngày 24/08

Chiến lược giao dịch:

Bán: 1342

Mục tiêu: 1327

Dừng lỗ: 1350

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login