Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 24/10 (cập nhật)

By on 24/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 24/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1266

Mục tiêu 1254

Dừng lỗ 1272

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 24/10

Pivot 1265.11

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1270 – 1272 SL: 1275 TP: 1260

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1276.02 – 1271.93 – 1269.20

Mức hỗ trợ: 1255.56 – 1258.29 – 1262.38

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login