Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 21/10 (cập nhật)

By on 21/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 21/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1266

Mục tiêu 1254

Dừng lỗ 1272

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 21/10

Pivot: 1264.23

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1266 SL: 1270 TP: 1258

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1272 – 1277 – 1281

Mức hỗ trợ: 1261 – 1258 – 1253

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login