Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 19/8 (cập nhật)

By on 19/08/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 19/08

Pivot 1347.48

Chiến lược giao dịch:

Sell : 1349 SL :1354 TP: 1342

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1352 – 1356 – 1361

Mức hỗ trợ: 1346 – 1341 – 1336

Chiến lược giao dịch Vàng của Eximbank ngày 19/08

Chiến lược giao dịch:

Bán: 1354

Mục tiêu: 1338

Dừng lỗ: 1362

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login