Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 19/10 (cập nhật)

By on 19/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 19/10

Chiến lược giao dịch:

Mua 1256

Mục tiêu 1268

Dừng lỗ 1250

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 19/10

Pivot: 1264.23

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1262 SL: 1258 TP: 1269

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1266 – 1270 – 1276

Mức hỗ trợ: 1256 – 1250 – 1245

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login