Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 1/9 (cập nhật)

By on 01/09/2016

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 1/9

Pivot 1310.68

Chiến lược giao dịch:

Buy : 1306-1309    SL :1296   TP: 1320

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1315 – 1321 – 1326

Mức hỗ trợ:      1303 – 1297 – 1291

Chiến lược giao dịch Vàng của Eximbank ngày 1/9

Bán 1316

Mục tiêu 1302

Dừng lỗ 1323

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login