Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 18/10 (cập nhật)

By on 18/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 18/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1263

Mục tiêu 1251

Dừng lỗ 1270

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 18/10

 

Pivot: 1258.07

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1259 SL: 1255 TP: 1264

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1261 – 1265 – 1272

Mức hỗ trợ: 1258 – 1253 – 1251

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login