Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 17/10 (cập nhật)

By on 17/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 17/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1263

Mục tiêu 1251

Dừng lỗ 1270

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 17/10

Pivot: 1251.86

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1258 – 1260 SL: 1265 TP: 1248

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1271.05–1265.13– 1257.78

Mức hỗ trợ: 1231.24– 1238.59– 1244.51

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login