Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 13/10 (cập nhật)

By on 13/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 13/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1264

Mục tiêu 1251

Dừng lỗ 1271

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 13/10

Pivot: 1254.69

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1252 SL: 1247 TP: 1259

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1259 – 1261 – 1268

Mức hỗ trợ: 1250 – 1245 – 1241

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login