Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 12/10 (cập nhật)

By on 12/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 12/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1264

Mục tiêu 1251

Dừng lỗ 1271

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 12/10

Pivot: 1256.13

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1252 SL: 1246 TP: 1265

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1258 – 1265 – 1268

Mức hỗ trợ: 1249 – 1244 – 1239

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login