Chiến lược giao dịch của một số tổ chức ngày 11/10 (cập nhật)

By on 11/10/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 11/10

Chiến lược giao dịch:

Bán 1264

Mục tiêu 1251

Dừng lỗ 1271

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 11/10

Pivot: 1257.60

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1252 SL: 1246 TP: 1267

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1264 – 1268 – 1273

Mức hỗ trợ: 1255 – 1251 – 1247

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login