Các ngân hàng Thụy Sĩ không còn muốn giữ nhiều vàng

By on 30/01/2013

Các ngân hàng Thụy Sĩ tăng phí gửi vàng vì muốn giảm quy mô bảng cân đối kế toán.

Nhiều thế kỷ nay, giới giàu có vẫn chọn các ngân hàng Thụy Sĩ là nơi thuận tiện để cất giữ vàng. Tuy nhiên hiện nay, các ngân hàng Thụy Sĩ đang tăng phí gửi vàng vì muốn giảm quy mô bảng cân đối kế toán.

Theo một số nhân vật trong ngành, UBS và Credit Suisse, hai ngân hàng dẫn đầu trong thị trường vàng vật chất đầy quyền lực tại Zurich đã tăng phí giữ vàng.

Động thái này nhằm khuyến khích các khách hàng lớn nhất, bao gồm các ngân hàng khác, các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư tổ chức trực tiếp nắm giữ vàng của họ trong các “tài khoản được chỉ định” (allocated account), và ngân hàng này chỉ đóng vai trò làm người giám sát.

Nếu cất giữ vàng dưới dạng “tài khoản không được chỉ định” (unallocated account), vàng khách hàng gửi sẽ được ghi vào bảng cân đối kế toán, buộc các ngân hàng này phải tăng dự trữ vốn.

Giống như những ngân hàng tương đương khác trên thế giới, UBS và Credit Suisse đang chịu áp lực giảm các hoạt động thâm dụng vốn trước khi bộ quy tắc ngân hàng toàn cầu Basel III được áp dụng.

Chuyên gia trong ngành cho rằng, việc tăng phí gửi vàng sẽ giúp các ngân hàng này giảm quy mô bảng cân đối kế toán.

Chi phí gửi vàng sẽ khác nhau với mỗi khách hàng, các nhà giao dịch cho biết, mức tăng phí chưa được đồng bộ nhưng nhìn chung sẽ tăng khoảng 20%. Chi phí gửi vàng dưới hầm sẽ vào khoảng 0,05-0,1% giá trị số vàng được gửi.

Cả ngân hàng Credit Suisse và UBS đều từ chối bình luận thông tin trên.

Một số nhà đầu tư vàng đã bắt đầu chuyển từ tài khoản không được chỉ định sang sử dụng tài khoản chỉ định thường có chi phí cao hơn, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính bắt đầu nhen nhóm. Tuy nhiên, nắm giữ vàng qua các tài khoản được chỉ định sẽ an toàn hơn, những người nắm giữ vàng qua các tài khoản không được chỉ định có thể chịu rủi ro mất tài sản.

Tài khoản được chỉ định (Allocated account): Là loại tài khoản mà trong đó số vàng được chỉ định thuộc sở hữu của khách hàng, khác hàng đó trở thành một chủ nợ có bảo đảm của ngân hàng.

Tài khoản không được chỉ định (Unallocated account): Là loại tài khoản mà trong đó vàng của khách hàng không được chỉ định rõ ràng, được bảo mật và đây là loại tài khoản rẻ hơn loại tài khoản chỉ định về phí lưu trữ. Tuy nhiên, khách hàng phải chịu một rủi ro chuyển đổi cao hơn, vì khách hàng khi đó là một chủ nợ không có bảo đảm.

Theo Gafin.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login