Biên độ tỷ giá đến cuối năm ổn định ở mức 2%

By on 28/07/2015

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết sẽ tiếp tục định hướng điều hành tỷ giá trong phạm vi biên độ không quá 2% từ nay đến cuối năm 2015.

Khẳng định trên của Ngân hàng Nhà nước nhằm làm rõ thông tin đang đồn đoán trên thị trường cho rằng có những yếu tố gây áp lực giảm giá lên đồng Việt Nam, khiến tỷ giá có khả năng điều chỉnh tăng thêm đến 3%. Việc phán đoán tỷ giá trên thị trường tự do tăng từ 21.280 đồng/USD hiện tại lên sát trần cho phép là 21.890 đồng/USD sẽ không xảy ra.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, hàng năm tỷ giá đều được kiểm soát trong biên độ đề ra. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ để điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá trong biên độ cam kết.

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login