Biên bản FOMC: Không có thông tin nào bất ngờ

By on 07/04/2016

“Sếp” của FED có đặc quyền khi điều hành cuộc họp là được tùy chọn phát biểu trước mang tính định hướng hoặc là im lặng chờ mọi người phát biểu hết, tổng quát ý kiến rồi mới đưa ra định hướng. Đây chính là cách mà FED duy trì được tính khách quan khi đưa ra quyết định nhưng vẫn mang đậm sự ảnh hưởng của người đứng đầu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login