Bảo lãnh cho người mua nhà, giá sẽ biến động thế nào

By on 22/07/2015

Kể từ ngày 1/7, chủ đầu tư dự án căn hộ buộc phải thực hiện bảo lãnh cho người mua nhà.

Bà Dương Thùy Dung, giám đốc nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE tin rằng mỗi ngân hàng sẽ đưa ra mức ký quỹ khác nhau đối với từng chủ đầu tư. Mức ký quỹ cao thì chi phí mà chủ đầu tư bỏ ra phải cao và ngược lại.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login