Bản tin tài chính VTV1 nói về biện pháp điều hành thị trường vàng của NHNN

By on 06/03/2013

Tài chính kinh doanh trưa – phát sóng ngày 06/03/2013 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam

Nguồn VTV Media

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login