Bảng giá vàng (Cập nhật tự động)

Tỷ giá USD/VND

Xem thêm các ngân hàng khác

Chuyên gia nhận định