8 hoạt động ngân hàng thuộc ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện

By on 24/11/2016

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải tổ chức tín dụng, kinh doanh vàng là hai trong số 8 hoạt động kinh doanh có điều kiện.

8 hoạt động ngân hàng thuộc ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện

Sáng ngày 22/11 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Theo đó, trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; kinh doanh vàng; hoạt động in, đúc tiền là 8 trong tổng số 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo Trí thức trẻ

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login