VIdeo: 6 yếu tố tác động tới tỷ giá hối đoái

By on 27/07/2015

Tỷ giá hối đoái chịu tác động bởi 6 yếu tố quan trọng sau: sự can thiệp của chính phủ, lạm phát, tỷ lệ lãi suất, thâm hụt tài khoản vãng lai, nợ công và hoạt động đầu cơ.

Hãy ghi nhớ 6 nhân tố ảnh hưởng này, chú ý theo dõi thị trường và bạn sẽ trở thành những nhà giao dịch thông thái.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login