Bảng giá vàng (Cập nhật tự động)

Tỷ giá USD/VND

Chúng tôi đang nâng cấp chức năng này

Xem thêm các ngân hàng khác

Chuyên gia nhận định